Recognised iwi in the Māori Fisheries Act 2004. Recognised iwi in the Māori Fisheries Act 2004

Population: Census 2013: 1,719; Registered members: 2,500 (August 2020)

Rohe map for Ngāi Tāmanuhiri.

This rohe map represents the area over which Ngāi Tāmanuhiri exercises kaitiakitanga for the purposes of the Resource Management Act 1991 and is based on the Area of Interest agreed between Ngāi Tāmanuhiri and the Crown in the Deed of Settlement signed on 5 March 2011. Ngāi Tāmanuhiri Area of Interest from the Deed of Settlement [JPG, 169KB].

The rohe extended, and continues to extend, generally from Kopututea (the outflow of the Waipaoa River, which in the early nineteenth century flowed into the Awapuni Lagoon) by the moana to Pakirikiri, Papatewhai, Rangihoua, Te Matamata, Orongo, Taikawakawa, Whareongaonga and Tikiwhata, then to Paritu. From there it extends inland to Te Toka a Haerengarangi, Whakaumuatetekauae Taumutu, Paparitu, Whakaongaonga, Tarewauru, Te Toka a Tutekawa along Te Arai Stream to Karaua thence to Kaputea. These rohe markers encompass Tawera, Te Taumata o Te Whare o Rata, Kaitoke, Tawatapu, Matiti, Tawhitinui, Pukehaua, Waikirikiri, Waiari, Waipuna, Waimakaweheru, Mihimarino and Te Kurī a Paoa.


This rohe extends into the regions or districts of these local authorities:

Regional Council
Gisborne District Council
Territorial Authority
Gisborne District CouncilContact information for hapū and marae may be provided by the Representative Organisation at their discretion.

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāi Tawehi Muriwai Te Poho o Tāmanuhiri 12 Tamanuhiri Road, Muriwai
  Rangiwaho Rangiwaho 2840 Wharerata Road, Bartletts
  Waiari Waiari 15A Waieri Road, Muriwai
Ngāti Kahutia Muriwai Te Poho o Tāmanuhiri 12 Tamanuhiri Road, Muriwai
  Rangiwaho Rangiwaho 2840 Wharerata Road, Bartletts
  Waiari Waiari 15A Waieri Road, Muriwai
Ngāti Rangitauwhiwhia Muriwai Te Poho o Tāmanuhiri 12 Tamanuhiri Road, Muriwai
  Rangiwaho Rangiwaho 2840 Wharerata Road, Bartletts
  Waiari Waiari 15A Waieri Road, Muriwai
Ngāti Rangiwaho Muriwai Te Poho o Tāmanuhiri 12 Tamanuhiri Road, Muriwai
  Rangiwaho Rangiwaho 2840 Wharerata Road, Bartletts
  Waiari Waiari 15A Waieri Road, Muriwai
Ngāti Rangiwahomatua Muriwai Te Poho o Tāmanuhiri 12 Tamanuhiri Road, Muriwai
  Rangiwaho Rangiwaho 2840 Wharerata Road, Bartletts
  Waiari Waiari 15A Waieri Road, Muriwai


Iwi Representative Organisations

2 Iwi Representative Organisations:


Tāmanuhiri Tūtū Poroporo Trust

Last updated: 24/07/2023


Post-Treaty settlement governance entity. Post-Treaty settlement governance entity [ Ngai Tāmanuhiri Claims Settlement Act 2012 ].

Resource Management Act consultation. Represents Ngāi Tāmanuhiri as an "iwi authority" for the purposes of the Resource Management Act 1991.

Tūhono organisation. Tūhono organisation.

Legal entity: Common Law Trust

Governance structure: Seven trustees of Tāmanuhiri descent.

Chair: Pauline Hill

Kaihautū / GM: Doug Jones

RMA Contact: Doug Jones Ph: 06 863 3560 Email: trust@tamanuhiri.iwi.nz

Postal Address:
PO Box 746,
Gisborne 4040.

Physical Address:
299 Gladstone Road,
Gisborne.

Phone: 06 863 3560

Mobile: 022 036 0051

Email: trust@tamanuhiri.iwi.nz

Website: https://tamanuhiri.iwi.nzNgāi Tāmanuhiri Whānui Trust

Last updated: 24/07/2023


Mandated iwi organisation in the Māori Fisheries Act 2004. Mandated iwi organisation in the Māori Fisheries Act 2004.

Iwi Aquaculture Organisation in the Māori Commercial Aquaculture Claims Settlement Act 2004. Iwi Aquaculture Organisation in the Māori Commercial Aquaculture Claims Settlement Act 2004.

Tūhono organisation. Tūhono organisation.

Legal entity: Common Law Trust

Governance structure: Seven trustees of Tāmanuhiri descent.

Chair: Pauline Hill

Kaihautū / GM: Doug Jones

Postal Address:
PO Box 746,
Gisborne 4040.

Physical Address:
299 Gladstone Road,
Gisborne.

Phone: 06 863 3560

Email: trust@tamanuhiri.iwi.nz

Website: https://tamanuhiri.iwi.nz/