JUMP TO MAIN CONTENT

Find Iwi by Map

Click on a region to locate information on iwi in that area.

Te Tai Tokerau
Tāmaki
Hauraki
Tainui
Tauranga Moana
Te Arawa Waka
Mātaatua
Te Tai Rāwhiti
Tākitimu
Hauāuru
Te Moana O Raukawa
Te Tau Ihu
Waipounamu and Rēkohu/Wharekauri