Recognised iwi in the Māori Fisheries Act 2004. Recognised iwi in the Māori Fisheries Act 2004

Population: Census 2013: 71,049

Rohe map for Ngāti Porou.

This rohe map represents the area over which Ngāti Porou exercises kaitiakitanga for the purposes of the Resource Management Act 1991 and is based on the Area of Interest agreed between Ngāti Porou and the Crown in the Deed of Settlement signed on 22 December 2010. Ngāti Porou Area of Interest from the Deed of Settlement [JPG, 349KB].

Mai Pōtikirua ki Te Toka a Taiau (from near Lottin Point to the mouth of the Tūranganui River at Gisborne).


This rohe extends into the regions or districts of these local authorities:

Regional Council
Gisborne District Council
Territorial Authority
Gisborne District CouncilFor more information on marae and hapū visit the Ngāti Porou website.

Contact information for hapū and marae may be provided by the Representative Organisation at their discretion.

1 Pōtikirua ki Waiapu

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāi Tamakoro Paerauta (Tutua) Tamakoro 226 Waione Road, Te Araroa
Ngāi Tāne Hinepare Tairawhiti 520 Rangitukia Road, Rangitukia
Ngāti Hokopū Hinepare Tairawhiti 520 Rangitukia Road, Rangitukia
Ngāti Nua Hinepare Tairawhiti 520 Rangitukia Road, Rangitukia
Ngāti Putaanga Kaiwaka Te Kapenga 15 Poroporo Road, Tikitiki
  Putaanga Putaanga 1945-1973 SH35, Tikitiki
Te Whānau a Hinepare Hinepare Tairawhiti 520 Rangitukia Road, Rangitukia
Te Whānau a Hinerupe Awatere Te Aotaihi 3621 Te Araroa Road, Te Araroa
  Hinerupe Hinerupe Cnr. Paikea Street and Koao Street, Te Araroa
  Punaruku Te Pikitanga o Kauwhakatuakina 4813 SH35, Hicks Bay
  Te Kahika Hurae 346 Kopuapounamu Road, Te Araroa
Te Whānau a Hunaara Matahī o Te Tau Matahī o Te Tau 958 Te Araroa-East Cape Road, Horoera
Te Whānau a Karuwai Karuwai Te Rehu o Karuwai 447B Maraehara Road, Tikitiki
  Waiomatatini Porourangi 1212-1614 Waiomatatini Road, Ruatōria
Te Whānau a Rākaimataura Rāhui Rongomaianiwaniwa 1900 SH35, North Tikitiki
Te Whānau a Rerewa Hinepare Tairawhiti 520 Rangitukia Road, Rangitukia
Te Whānau a Takimoana Ōhinewaiapu Ohinewaiapu 750 Rangitukia Road, Rangitukia
Te Whānau a Tapaeururangi Pōtaka Te Pae o Ngā Pakanga 7157 SH35, Pōtaka
Te Whānau a Tapuhi Taumata o Tapuhi Te Ao Kairau 325 Rangitukia Road, Rangitukia
Te Whānau a Te Aopare Paerauta (Tutua) Tamakoro 226 Waione Road, Te Araroa
Te Whānau a Te Aotaihi Awatere Te Aotaihi 3621 Te Araroa Road, Te Araroa
Te Whānau a Te Aotakī Hinemaurea ki Wharekāhika Tūwhakairiora 43 Marae Road, Hicks Bay
Te Whānau a Te Uruahi Tinatoka Tinatoka 843 SH35, Tikitiki
Te Whanau a Tinatoka Tinatoka Tinatoka 843 SH35, Tikitiki
Te Whānau a Tuwhakairiora Hinemaurea ki Wharekāhika Tūwhakairiora 43 Marae Road, Hicks Bay

2 Waiapu ki Tawhiti

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāi Taharora Taharora Taharora 603 Kopuaroa Road, Waipiro Bay
Ngāi Tangihaere Kariaka Ngāti Porou 7242 SH35, Ruatōria
Ngāti Horowai Te Horo Rākaitemania 43 Awanui Road, Port Awanui
Ngāti Rangi Reporua Tū Auau 634 Reporua Road, Ruatōria
Ngāti Uepōhatu Uepōhatu Uepōhatu Whakarua Park Road, Ruatōria
  Umuariki Umuariki 787 Tūpāroa Road, Tūpāroa
Te Aitanga a Mate Hiruhārama Kapohanga a Rangi 85 Hiruhārama Road, Hiruhārama
  Rongohaere (Pahau) Rongohaere 29 Makarika Road, Ruatōria
  Rongoitekai (Penu) Rongo i te Kai 6434 SH35, Makarika
  Whareponga Materoa 1268 Whareponga Road, Ruatōria
Te Aowera Hiruhārama Kapohanga a Rangi 85 Hiruhārama Road, Hiruhārama
  Te Aowera Te Poho o Te Aowera 235 Puhunga Road, Ruatōria
Te Whānau a Hineauta Tīkapa Pōkai 330 Te Horo-Tikapa Road, Tikapa
Te Whānau a Hinekehu Kariaka Ngāti Porou 7242 SH35, Ruatōria
  Rauru Rauru Nui a Toi 32 Harrison Road, Ruatōria
Te Whānau a Hinetapora Mangahanea Hinetapora 227 Tuparoa Road, Ruatōria
  Te Heapera (Mangarua) Te Poho o Mangarua 264 Tapuaeroa Road, Ruatōria
Te Whānau a Iritekura Iritekura Iritekura Marae Road, Waipiro Bay
Te Whānau a Kapohanga a Rangi Hiruhārama Kapohanga a Rangi 85 Hiruhārama Road, Hiruhārama
Te Whānau a Pōkai Tīkapa Pōkai 330 Te Horo-Tikapa Road, Tikapa
Te Whānau a Rākaihoea Kākāriki Rākaihoea 1088 Waiomatatini Road, Waiomatatini
Te Whānau a Rākairoa Hiruhārama Kapohanga a Rangi 85 Hiruhārama Road, Hiruhārama
  Kie Kie Hau 116 Te Kiekie Road, Waipiro Bay
  Rongohaere (Pahau) Rongohaere 29 Makarika Road, Ruatōria
Te Whānau a Ruataupare Ruataupare Ruataupare 853 Tūpāroa Road, Ruatōria
Te Whānau a Rutaia Rongohaere (Pahau) Rongohaere 29 Makarika Road, Ruatōria
Te Whānau a Umuariki Umuariki Umuariki 787 Tūpāroa Road, Tūpāroa

3 Tawhiti ki Rototahe

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāi Tutekohi Hauiti Ruakapanga 29 Hauiti Road, Tolaga Bay
Ngāti Hau Anaura Hinetamatea 53 Lockwood (Anaura) Road, Tokomaru Bay
Ngāti Ira Ōkurī Ōkurī Mangahauini Valley Road, Tolaga Bay
Ngāti Kahukuranui Hauiti Ruakapanga 29 Hauiti Road, Tolaga Bay
  Hinemaurea ki Mangatuna Hinemaurea 15 Mangatuna Road, Tolaga Bay
  Ōkurī Ōkurī Mangahauini Valley Road, Tolaga Bay
Ngāti Patuwhare Te Poho o Te Rawheoro Te Whare Wananga o Te Rawheoro 38 Tauwhareparae Road, Tolaga Bay
Ngāti Wakarara Anaura Hinetamatea 53 Lockwood (Anaura) Road, Tokomaru Bay
Te Aitanga a Hauiti Hauiti Ruakapanga 29 Hauiti Road, Tolaga Bay
  Te Poho o Te Rawheoro Te Whare Wananga o Te Rawheoro 38 Tauwhareparae Road, Tolaga Bay
Te Whānau a Ruataupare Pakirikiri Te Hono ki Rarotonga 29 Beach Road, Tokomaru Bay
  Tuatini Huiwhenua 19 Waitangi Street, Tokomaru Bay
  Waiparapara Te Poho o Te Tikanga 15 Pewhairangi Street, Tokomaru Bay
Te Whānau a Te Aotawarirangi Te Ariuru Te Poho o Te Aotawarirangi 5 Waima Road, Tokomaru Bay
Te Whānau a Te Rangipureora Puketawai Te Amowhiu 24-40 Kaiaua Road, Tolaga Bay

4 Rototahe ki Te Toka a Taiau

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāti Konohi Whāngārā Whitirēia / Waho Te Rangi 368 Pā Road, Whāngārā
Ngāti Oneone Te Poho o Rāwiri Te Poho o Rāwiri 24 Ranfurly Street, Kaitī


Iwi Representative Organisations

1 Iwi Representative Organisation:


Te Rūnanganui o Ngāti Porou Trust

Last updated: 15/06/2023


Post-Treaty settlement governance entity. Post-Treaty settlement governance entity [ Ngati Porou Claims Settlement Act 2012 ].

Mandated iwi organisation in the Māori Fisheries Act 2004. Mandated iwi organisation in the Māori Fisheries Act 2004.

Resource Management Act consultation. Represents Ngāti Porou as an "iwi authority" for the purposes of the Resource Management Act 1991.

Tūhono organisation. Tūhono organisation.

Legal entity: Common Law Trust

Governance structure: Two representatives from each of seven rohenga tipuna.

Chair: Selwyn Parata

CEO/GM: George Reedy

Board Secretary: Albie McFarlane

Postal Address:
PO Box 394,
Gisborne 4010.

Physical Address:
75 Huxley Road,
Gisborne.

Phone: 06 867 9960

Email: info@tronp.org.nz

Website: https://ngatiporou.com/