Whanganui Land Settlement (Lower Whanganui) is the community of individuals who descend from one or more of the following tūpuna (ancestors): Ruatipua, Paerangi, Haunui a Pāpārangi, Hinengākau, Tamaupoko, Tūpoho and Te Awa Iti.

Population: Data not available

Rohe map for Whanganui Land Settlement (Lower Whanganui).

The Whanganui Land Settlement Area of Interest from the Agreement in Principle [PDF, 570KB] signed with the Crown on 30 August 2019.

  • The area over which Whanganui Land Settlement (Lower Whanganui) exercises kaitiakitanga for the purposes of the Resource Management Act 1991 has yet to be confirmed.


This rohe extends into the regions or districts of these local authorities:

Regional Council
Horizons Regional Council (Manawatū-Whanganui)
Territorial Authority
Ruapehu District Council
Whanganui District CouncilContact information for hapū and marae may be provided by the Representative Organisation at their discretion.

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngā Paerangi Kaiwhāiki Te Kiritahi / Rongotepoi 584 Kaiwhaiki Road, Whanganui
  Mere Te Aroha Kaiwhaiti Road, Whanganui River
Ngā Poutama Ōhotu (Matahiwi) Tānewai 3931 Whanganui River Road, Matahiwi
Ngāti Hau (Ngāti Haunui a Paparangi) Patiarero (Hiruhārama) Whiritaunoka 5026 Whanganui River Road, Jerusalem
  Peterehema Upokotauaki Whanganui River Road, Jerusalem
Ngāti Hine Korako Te Pou o Rongo Tūmanako 4491 Whanganui River Road, Rānana
Ngāti Hine o Te Rā Ōtoko Tauakira 3703 SH4, Ōtoko
  Rākatō *No wharenui* Papaiti Road, Whanganui River
Ngāti Hinearo Parikino Te Aroha / Ko Wharewhiti 909 Whanganui River Road, Parikino
Ngāti Hineoneone Kākata (Ātene) Te Rangi-i-heke-iho 2066 Whanganui River Road, Parikino
Ngāti Kauika Taipakē Taipake 11 Rangitatau East Road, Kai Iwi
Ngāti Kurawhatia Paraweka Pire Kiore 2527 Pipiriki-Raetihi Road, Pipiriki
  Te Ao Marama Akerautangi Pipiriki, Whanganui River
Ngāti Pāmoana Ōtukopiri (Koriniti) Te Waiherehere and Poutama Koriniti Pā Road, Matahiwi
Ngāti Patutokotoko Pūtiki Te Paku o Te Rangi / Aotea 25 Takarangi Street, Whanganui
Ngāti Ruakā Ruakā (Rānana) Te Morehu 4475 Whanganui River Road, Rānana
  Tawhitinui Tawhitinui, Whanganui River
  Te Pou o Rongo Tūmanako 4491 Whanganui River Road, Rānana
Ngāti Tānewai Ōhotu (Matahiwi) Tānewai 3931 Whanganui River Road, Matahiwi
Ngāti Tuera Parikino Te Aroha / Ko Wharewhiti 909 Whanganui River Road, Parikino
  Pungarehu Maranganui Tuarua 627 Whanganui River Road, Pungarehu
Ngāti Tumango Parikino Te Aroha / Ko Wharewhiti 909 Whanganui River Road, Parikino
  Pungarehu Maranganui Tuarua 627 Whanganui River Road, Pungarehu
  Pūtiki Te Paku o Te Rangi / Aotea 25 Takarangi Street, Whanganui
Ngāti Tupoho Pūtiki Te Paku o Te Rangi / Aotea 25 Takarangi Street, Whanganui
  Te Ao Hou Te Puawaitanga 356 Somme Parade, Aramoho
Tamareheroto Taipakē Taipake 11 Rangitatau East Road, Kai Iwi
Te Awa Iti Ōtoko Tauakira 3703 SH4, Ōtoko


Iwi Representative Organisations

1 Iwi Representative Organisation:


Whanganui Land Settlement Negotiation Trust

Last updated: 5/10/2023


Mandate recognised by the Crown for Treaty of Waitangi settlement negotiations. Mandate recognised by the Crown for Treaty of Waitangi settlement negotiations [ Agreement in Principle signed with the Crown on 30 August 2019 ].

Resource Management Act consultation. Represents Whanganui Land Settlement (Lower Whanganui) as an "iwi authority" for the purposes of the Resource Management Act 1991.

Legal entity: Private Trust

Governance structure: Twelve Trustees appointed by the marae/hapū/claimant community.

Hiamana: Ken Mair

Kaiwhakahaere: Tracey Waitokia

Pāoho (Communications): Aimee Simon

Postal Address:
PO Box 4262,
Whanganui 4541.

Physical Address:
Tupoho House, 249 Victoria Avenue,
Whanganui.

Phone: 06 281 3137

Email: info.wlsnt@gmail.com

Website: https://www.wlsnt.maori.nz/