Recognised iwi in the Māori Fisheries Act 2004. Recognised iwi in the Māori Fisheries Act 2004

Population: Census 2013: 35,361 (does not include any of 11,697 "Tainui but iwi not specified")

Rohe map for Maniapoto.

This rohe map represents the area over which Maniapoto exercises kaitiakitanga for the purposes of the Resource Management Act 1991 and is based on the Area of Interest agreed between Maniapoto and the Crown in the Deed of Settlement signed on 11 November 2021. Maniapoto Area of Interest from the Deed of Settlement [PDF, 120KB].

The Maniapoto rohe covers the northern sector of what is commonly known as the King Country or Te Rohe Pōtae. The Maniapoto boundaries stretch from Te Awamutu in the north to Waipingau Stream (south of the Tongaporutu River) and Taumarunui in the South.


This rohe extends into the regions or districts of these local authorities:

Regional Council
Waikato Regional Council
Taranaki Regional Council
Horizons Regional Council (Manawatū-Whanganui)
Territorial Authority
Waipā District Council
Ōtorohanga District Council
Waitomo District Council
New Plymouth District Council
Ruapehu District CouncilThese seven rohe areas are provided for ease of navigation. They do not imply any representative status.

Contact information for hapū and marae may be provided by the Representative Organisation at their discretion.

Hauāuru ki Uta Rohe

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāti Huiao Rereamanu Te Kawau Maro I & II 465 Te Kuiti Road, Ōtorohanga
  Te Kauae Te Kauae o Niu Tereni 954 Mangarino Road, Hangātiki
Ngāti Kinohaku Marokopa Miromiro i te Pō across the river from Esplanade, Marokopa
  Te Kauae Te Kauae o Niu Tereni 954 Mangarino Road, Hangātiki
Ngāti Matakore Kaputuhi Kaputuhi 81 Waitomo Caves Road, Hangātiki
Ngāti Pare Te Kawa Kaputuhi Kaputuhi 81 Waitomo Caves Road, Hangātiki
Ngāti Peehi Kaputuhi Kaputuhi 81 Waitomo Caves Road, Hangātiki
  Marokopa Miromiro i te Pō across the river from Esplanade, Marokopa
  Te Kauae Te Kauae o Niu Tereni 954 Mangarino Road, Hangātiki
  Te Korapatu Te Korapatu 102 Hangatiki East Road, Hangātiki
Ngāti Rōrā Kaputuhi Kaputuhi 81 Waitomo Caves Road, Hangātiki
Ngāti Ruapuha Tokikapu Matua a Iwi Te Anga Road, Waitomo
Ngāti Te Kanawa Marokopa Miromiro i te Pō across the river from Esplanade, Marokopa
  Rereamanu Te Kawau Maro I & II 465 Te Kuiti Road, Ōtorohanga
  Te Kauae Te Kauae o Niu Tereni 954 Mangarino Road, Hangātiki
  Te Korapatu Te Korapatu 102 Hangatiki East Road, Hangātiki
  Tokikapu Matua a Iwi Te Anga Road, Waitomo
Ngāti Uekaha Pohatuiri *No wharenui* 84 Ngātapuwae Road, Waitomo
  Tokikapu Matua a Iwi Te Anga Road, Waitomo

Mokau ki Runga Rohe

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāti Apakura Mōkau Kohunui Ko Tama Tāne 20 Moa Street, Pio Pio
Ngāti Kinohaku Mōkau Kohunui Ko Tama Tāne 20 Moa Street, Pio Pio
Ngāti Matakore Napinapi Parekahoki 57 Napinapi Road, Pio Pio
Ngāti Paemate Te Paemate 66 Ohura Road, Āria
Ngāti Pare Te Kawa Napinapi Parekahoki 57 Napinapi Road, Pio Pio
Ngāti Rākei Maniaroa Maniaroa 5183 SH3, Awakino
  Te Kawau Papakāinga Waiopapa 4455 Mōkau Road, Mōkau
Ngāti Rōrā Te Kawau Papakāinga Waiopapa 4455 Mōkau Road, Mōkau
Ngāti Rungaterangi Maniaroa Maniaroa 5183 SH3, Awakino
  Te Kawau Papakāinga Waiopapa 4455 Mōkau Road, Mōkau
Ngāti Te Rukirangi Te Rukirangi Papakāinga Ōhura
Ngāti Waiora Maniaroa Maniaroa 5183 SH3, Awakino
  Mōkau Kohunui Ko Tama Tāne 20 Moa Street, Pio Pio

Nehenehenui Rohe

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Mākino Kakepuku Papakāinga 343 Te Mawhai Road, Te Mawhai
Ngāti Apakura Kahotea Whatihua 50 Kahotea Road, Ōtorohanga
  Pūrekireki Marutehiakina 125 Ormsby Road, Pirongia
Ngāti Hinetū Kahotea Whatihua 50 Kahotea Road, Ōtorohanga
Ngāti Hinewai Tārewānga Te Rau a te Moa 5 Ouruwhero Road, Ōtorohanga
Ngāti Kahu Kakepuku Papakāinga 343 Te Mawhai Road, Te Mawhai
  Te Kōpua Ko Unu 213 Morgan Road, Pokuru
Ngāti Mahuta Maketū Auau ki te Rangi 614 Kaora Street, Kāwhia
Ngāti Matakore Kahotea Whatihua 50 Kahotea Road, Ōtorohanga
  Kakepuku Papakāinga 343 Te Mawhai Road, Te Mawhai
  Otewa Ko Te Hokingamai ki te Nehenehenui 987 Otewa Road, Ōtorohanga
Ngāti Ngāwaero Ngāwaero Papakāinga Morgan Road, Pokuru
Ngāti Ngutu Kakepuku Papakāinga 343 Te Mawhai Road, Te Mawhai
  Mangatoatoa Te Maru o Ihowa 66 Te Mawhai Road, Te Awamutu
  Otewa Ko Te Hokingamai ki te Nehenehenui 987 Otewa Road, Ōtorohanga
  Te Keeti Parewaeono 92 Phillips Avenue, Ōtorohanga
Ngāti Pare Te Kawa Kahotea Whatihua 50 Kahotea Road, Ōtorohanga
  Mangatoatoa Te Maru o Ihowa 66 Te Mawhai Road, Te Awamutu
  Tārewānga Te Rau a te Moa 5 Ouruwhero Road, Ōtorohanga
Ngāti Parewaeono Mangatoatoa Te Maru o Ihowa 66 Te Mawhai Road, Te Awamutu
  Otewa Ko Te Hokingamai ki te Nehenehenui 987 Otewa Road, Ōtorohanga
  Te Keeti Parewaeono 92 Phillips Avenue, Ōtorohanga
Ngāti Pourāhui Hīona Haona Kaha and Te Awananui 151 Robertson Road, Puketōtara
  Turitea Honikiwi Road, Ōtorohanga
Ngāti Rereahu Otewa Ko Te Hokingamai ki te Nehenehenui 987 Otewa Road, Ōtorohanga
Ngāti Rungaterangi Tārewānga Te Rau a te Moa 5 Ouruwhero Road, Ōtorohanga
Ngāti Te Kanawa Te Kotahitanga Te Kotahitanga 93 Otewa Road, Ōtorohanga
  Te Whakaaro Kotahi *Wharenui disused* 662 Te Kawa Road, Te Kawa
Ngāti Unu Te Kōpua Ko Unu 213 Morgan Road, Pokuru
Ngāti Urunumia Otewa Ko Te Hokingamai ki te Nehenehenui 987 Otewa Road, Ōtorohanga
  Tārewānga Te Rau a te Moa 5 Ouruwhero Road, Ōtorohanga
  Te Keeti Parewaeono 92 Phillips Avenue, Ōtorohanga
  Te Kotahitanga Te Kotahitanga 93 Otewa Road, Ōtorohanga
Ngāti Waiora Kakepuku Papakāinga 343 Te Mawhai Road, Te Mawhai

Ngā Tai o Kāwhia Rohe

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Kerapa Rākaunui Moanakahakore 335 Rākaunui Road, Hauturu
Ngāti Apakura Mōkai Kainga Ko Te Mōkai 111 Aotea Road, Kāwhia
Ngāti Kiriwai Omokoroa Ngā Roimata 199 Berntsen Road, Kāwhia
Ngāti Peehi Te Māhoe *No buildings yet on site* Owhiro Road, Kāwhia
Ngāti Tamainu Tokopiko *No wharenui* Rākaunui, Kāwhia
Ngāti Te Kanawa Te Māhoe *No buildings yet on site* Owhiro Road, Kāwhia
  Tokopiko *No wharenui* Rākaunui, Kāwhia
Ngāti Te Urupare Te Māhoe *No buildings yet on site* Owhiro Road, Kāwhia
Ngāti Uekaha Te Māhoe *No buildings yet on site* Owhiro Road, Kāwhia
Takiari Rākaunui Moanakahakore 335 Rākaunui Road, Hauturu
Te Waha Rākaunui Moanakahakore 335 Rākaunui Road, Hauturu

Rereahu Rohe

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāti Matakore Mangapeehi Rereahu 2769 SH30, Mangapeehi
  Te Hape Te Kaha Tuatini 1038 SH30, Pureora
Ngāti Ngutu Mangapeehi Rereahu 2769 SH30, Mangapeehi
  Te Hape Te Kaha Tuatini 1038 SH30, Pureora
Ngāti Pare Mangapeehi Rereahu 2769 SH30, Mangapeehi
  Te Hape Te Kaha Tuatini 1038 SH30, Pureora
Ngāti Pare Raukawa Mangapeehi Rereahu 2769 SH30, Mangapeehi
  Te Hape Te Kaha Tuatini 1038 SH30, Pureora
Ngāti Rereahu Mangapeehi Rereahu 2769 SH30, Mangapeehi
  Te Hape Te Kaha Tuatini 1038 SH30, Pureora
  Te Miringa te Kakara Te Whetū Marama o Ngā Tau o Hinawa SH30, Pureora
Ngāti Te Ihingarangi Mangapeehi Rereahu 2769 SH30, Mangapeehi
  Te Hape Te Kaha Tuatini 1038 SH30, Pureora
  Waimiha Te Ihingarangi 1736 Poro-o-Tarao Road (Service Road), Waimiha
Ngāti Tuwhakahekeao Te Hape Te Kaha Tuatini 1038 SH30, Pureora

Te Tokanganui a Noho Rohe

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāti Apakura Mangarama Rongorongo 534 SH3, Te Mapara
  Tāne Hopuwai 560 SH3, Te Kūiti
  Tomotuki Parekaitini 366 Mangatea Road, Te Kūiti
Ngāti Kinohaku Mōtītī Ko te Hungaiti / Hapainga 486 Mangatea Road, Te Kūiti
  Te Waipatoto Waipatoto and Waipatoto Tuarua 376 Oparure Road, Oparure
Ngāti Pare Te Ahoroa Tapairu 703 Rangitoto Road, Te Kūiti
Ngāti Parekaitini Tomotuki Parekaitini 366 Mangatea Road, Te Kūiti
Ngāti Peehi Te Kumi Te Korapatu (derelict) 1594 SH3 (Te Kumi Road), Te Kūiti
Ngāti Putaitemuri Mōtītī Ko te Hungaiti / Hapainga 486 Mangatea Road, Te Kūiti
Ngāti Rereahu Te Ahoroa Tapairu 703 Rangitoto Road, Te Kūiti
Ngāti Rōrā Te Kumi Te Korapatu (derelict) 1594 SH3 (Te Kumi Road), Te Kūiti
  Te Piruru Papakāinga Te Pukenui o Taonui 62 Waitete Road, Te Kūiti
  Te Tokanganui a Noho (Te Kūiti Pā) Te Tokanganui a Noho Awakino Road, Te Kūiti
  Tomotuki Parekaitini 366 Mangatea Road, Te Kūiti
Ngāti Tauhunu Mōtītī Ko te Hungaiti / Hapainga 486 Mangatea Road, Te Kūiti

Tuhua Hikurangi Rohe

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāti Hari Hia Kaitupeka Hari 22 Kaitupeka Road, Taringamotu
Ngāti Hinemihi Petania Hinemihi Waitangi Road, Taringamotu
  Waipū Taumarunui
  Wharauroa Hikurangi 184 Taupo Road, Taumarunui
Ngāti Mangu Tū Whenua Taumarunui
Ngāti Pāhere Te Kōura Te Karohirohi 5345A SH4, Te Kōura
  Wharauroa Hikurangi 184 Taupo Road, Taumarunui
Ngāti Parewaeono Petania Hinemihi Waitangi Road, Taringamotu
Ngāti Raerae Te Rongoroa Ko Uehaeroa Bennett Road, Ōngarue
Ngāti Rangatahi Wharauroa Hikurangi 184 Taupo Road, Taumarunui
Ngāti Rewa Tū Whenua Taumarunui
Ngāti Rōrā Petania Hinemihi Waitangi Road, Taringamotu
  Te Rongoroa Ko Uehaeroa Bennett Road, Ōngarue
Ngāti Tamakaitoa Whānau Maria Katarina Toia 6053 SH4, Okahukura
Ngāti Te Awhitu Whānau Maria Katarina Toia 6053 SH4, Okahukura
Ngāti Te Kanawa Hia Kaitupeka Hari 22 Kaitupeka Road, Taringamotu
Ngāti Tupu Tū Whenua Taumarunui


Iwi Representative Organisations

1 Iwi Representative Organisation:


Te Nehenehenui Trust

Last updated: 15/06/2023


Post-Treaty settlement governance entity. Post-Treaty settlement governance entity [ Maniapoto Claims Settlement Act 2022 ].

Mandated iwi organisation in the Māori Fisheries Act 2004. Mandated iwi organisation in the Māori Fisheries Act 2004.

Iwi Aquaculture Organisation in the Māori Commercial Aquaculture Claims Settlement Act 2004. Iwi Aquaculture Organisation in the Māori Commercial Aquaculture Claims Settlement Act 2004.

Resource Management Act consultation. Represents Maniapoto as an "iwi authority" for the purposes of the Resource Management Act 1991.

Matters specific to the RMA are managed through the Board's Regional Management Committees. For contact information visit their website, given below.

Tūhono organisation. Tūhono organisation.

Legal entity: Common Law Trust

Governance structure: One Ngā Kura Tau trustee from each of seven Whare o Nehenehenui (regions); six Ngā Kura Rere trustees elected by adult registered members; plus one Kura Kaumātua representative appointed by the trustees.

Chair: Bella Takiari-Brame

CEO: Samuel Mikaere

RMA / Whanake Taiao: Tramaine Murray Ph: 07 878 6234 Email: tramaine.murray@tnn.co.nz

Postal Address:
PO Box 36,
Te Kūiti 3941.

Physical Address:
Matawhaiora,
49 Taupiri Street,
Te Kūiti.

Phone: 07 878 6234 / 0800 668 285

Email: office@tnn.co.nz

Website: https://tenehenehenui.iwi.nz/