Recognised iwi in the Māori Fisheries Act 2004. Recognised iwi in the Māori Fisheries Act 2004

Population: Census 2013: 35,361 (does not include any of 11,697 "Tainui but iwi not specified")

Rohe map for Maniapoto.

This rohe map represents the area over which Maniapoto exercises kaitiakitanga for the purposes of the Resource Management Act 1991 and is based on the Area of Interest agreed between Maniapoto and the Crown in the Deed of Settlement initialled on 17 December 2020. Maniapoto Area of Interest from the Deed of Settlement [PDF, 120KB].

The Maniapoto rohe covers the northern sector of what is commonly known as the King Country or Te Rohe Potae. The Maniapoto boundaries stretch from Te Awamutu in the north to Waipingau Stream (south of the Tongaporutu River) and Taumarunui in the South.


This rohe extends into the regions or districts of these local authorities:

Regional Council
Waikato Regional Council
Taranaki Regional Council
Horizons Regional Council (Manawatū-Whanganui)
Territorial Authority
Waipā District Council
Ōtorohanga District Council
Waitomo District Council
New Plymouth District Council
Ruapehu District CouncilThese seven rohe areas are provided for ease of navigation. They do not imply any representative status.

Contact information for hapū and marae may be provided by the Representative Organisation at their discretion.

Hauauru ki Uta Rohe

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Huiao Rereamanu Te Kawau Kaki Maro I & II 465 SH 3, Ōtorohanga
  Te Kauae Te Kauae o Niu Tereni Mangarino Road, Hangātiki
Kinohaku Marokopa Miromiro i te Pō Marokopa
  Te Kauae Te Kauae o Niu Tereni Mangarino Road, Hangātiki
Matakore Kaputuhi Kaputuhi Waitomo Caves Road, Hangātiki
Pare te Kawa Kaputuhi Kaputuhi Waitomo Caves Road, Hangātiki
Peehi Kaputuhi Kaputuhi Waitomo Caves Road, Hangātiki
  Marokopa Miromiro i te Pō Marokopa
  Te Kauae Te Kauae o Niu Tereni Mangarino Road, Hangātiki
  Te Korapatu Te Korapatu 102 Hangatiki East Road, Hangātiki
Rōrā Kaputuhi Kaputuhi Waitomo Caves Road, Hangātiki
Ruapuha Tokikapu Matua a Iwi Te Anga Road, Waitomo
Te Kanawa Marokopa Miromiro i te Pō Marokopa
  Rereamanu Te Kawau Kaki Maro I & II 465 SH 3, Ōtorohanga
  Te Kauae Te Kauae o Niu Tereni Mangarino Road, Hangātiki
  Te Korapatu Te Korapatu 102 Hangatiki East Road, Hangātiki
  Tokikapu Matua a Iwi Te Anga Road, Waitomo
Uekaha Pohatuiri No wharenui Ngātapuwae Road, Waitomo
  Tokikapu Matua a Iwi Te Anga Road, Waitomo

Mokau ki Runga Rohe

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Apakura Mōkau Kohunui Ko Tama Tāne Moa Street, Pio Pio
Kinohaku Mōkau Kohunui Ko Tama Tāne Moa Street, Pio Pio
Matakore Napinapi Parekahoki Napinapi Road, Pio Pio
Ngāti Rākei Maniaroa Maniaroa 5183 SH 3, Awakino
  Te Kawau Papakainga Waiopapa Mōkau Road, Mōkau
Paemate Te Paemate 66 Ohura Road, Āria
Pare te Kawa Napinapi Parekahoki Napinapi Road, Pio Pio
Rōrā Te Kawau Papakainga Waiopapa Mōkau Road, Mōkau
Rungaterangi Maniaroa Maniaroa 5183 SH 3, Awakino
  Te Kawau Papakainga Waiopapa Mōkau Road, Mōkau
Te Rukirangi Te Rukirangi Papakainga Ōhura
Waiora Maniaroa Maniaroa 5183 SH 3, Awakino
  Mōkau Kohunui Ko Tama Tāne Moa Street, Pio Pio

Nehenehenui Rohe

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Apakura Kahotea Whatihua Kahotea Road, Ōtorohanga
  Pūrekireki Marutehiakina Ormsby Road, Pirongia
Hikairo Pūrekireki Marutehiakina Ormsby Road, Pirongia
Hinetū Kahotea Whatihua Kahotea Road, Ōtorohanga
Hinewai Tārewānga Te Rau a te Moa Ouruwhero Road, Ōtorohanga
Kahu Kakepuku Papakainga Te Mawhai
  Te Kōpua Ko Unu 213 Morgan Road, Pokuru
Mākino Kakepuku Papakainga Te Mawhai
Matakore Kahotea Whatihua Kahotea Road, Ōtorohanga
  Kakepuku Papakainga Te Mawhai
  Otewa Ko Te Hokingamai ki te Nehenehenui 987 Otewa Road, Ōtorohanga
Ngāti Mahuta Maketū Auau ki te Rangi 614 Kaora Street, Kāwhia
Ngutu Kakepuku Papakainga Te Mawhai
  Mangatoatoa Te Maru o Ihowa Te Mawhai Road, Te Awamutu
  Otewa Ko Te Hokingamai ki te Nehenehenui 987 Otewa Road, Ōtorohanga
  Te Keeti Parewaeono Phillips Avenue, Ōtorohanga
Pare te Kawa Kahotea Whatihua Kahotea Road, Ōtorohanga
  Mangatoatoa Te Maru o Ihowa Te Mawhai Road, Te Awamutu
  Tārewānga Te Rau a te Moa Ouruwhero Road, Ōtorohanga
Parewaeone Mangatoatoa Te Maru o Ihowa Te Mawhai Road, Te Awamutu
  Otewa Ko Te Hokingamai ki te Nehenehenui 987 Otewa Road, Ōtorohanga
  Te Keeti Parewaeono Phillips Avenue, Ōtorohanga
Pourahi Te Kotahitanga Te Kotahitanga Otewa Road, Ōtorohanga
Pourahui Hīona Haona Kaha and Te Awananui 151 Robertson Road, Puketōtara
  Turitea Honikiwi Road, Ōtorohanga
Rereahu Otewa Ko Te Hokingamai ki te Nehenehenui 987 Otewa Road, Ōtorohanga
Rungaterangi Tārewānga Te Rau a te Moa Ouruwhero Road, Ōtorohanga
Te Kanawa Te Kotahitanga Te Kotahitanga Otewa Road, Ōtorohanga
  Te Whakaaro Kotahi Wharenui disused 662 Te Kawa Road, Te Kawa
Unu Te Kōpua Ko Unu 213 Morgan Road, Pokuru
Urunumia Otewa Ko Te Hokingamai ki te Nehenehenui 987 Otewa Road, Ōtorohanga
  Tārewānga Te Rau a te Moa Ouruwhero Road, Ōtorohanga
  Te Keeti Parewaeono Phillips Avenue, Ōtorohanga
  Te Kotahitanga Te Kotahitanga Otewa Road, Ōtorohanga
Waiora Kakepuku Papakainga Te Mawhai

Ngā Tai o Kāwhia Rohe

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Apakura Maketū Auau ki te Rangi 614 Kaora Street, Kāwhia
  Mōkai Kainga Ko Te Mōkai 111 Aotea Road, Kāwhia
Hikairo Āruka Tahaaroa Āruka Marae Road, Taharoa
  Maketū Auau ki te Rangi 614 Kaora Street, Kāwhia
  Mōkai Kainga Ko Te Mōkai 111 Aotea Road, Kāwhia
  Te Kōraha Te Ōhākī Taharoa Road, Taharoa
  Waipapa Ngā Tai Whakarongorua and Takuhiahia 5491 SH 31, Kāwhia
Kerapa Rākaunui Moanakahakore 335 Rākaunui Road, Hauturu
Ngati Kiriwai Omokoroa Ngā Roimata 199 Berntsen Road, Oparau, Kāwhia
Ngāti Mahuta Āruka Tahaaroa Āruka Marae Road, Taharoa
Peehi Te Māhoe No buildings yet on site Owhiro Road, Kāwhia
Takiari Rākaunui Moanakahakore 335 Rākaunui Road, Hauturu
Te Kanawa Te Māhoe No buildings yet on site Owhiro Road, Kāwhia
Te Urupare Te Māhoe No buildings yet on site Owhiro Road, Kāwhia
Te Waha Rākaunui Moanakahakore 335 Rākaunui Road, Hauturu
Uekaha Te Māhoe No buildings yet on site Owhiro Road, Kāwhia

Rereahu Rohe

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Matakore Mangapeehi Rereahu 2769 SH 30, Mangapeehi
  Te Hape Te Kaha Tuatini 1038 SH 30, Pureora
Ngutu Mangapeehi Rereahu 2769 SH 30, Mangapeehi
  Te Hape Te Kaha Tuatini 1038 SH 30, Pureora
Pare Mangapeehi Rereahu 2769 SH 30, Mangapeehi
  Te Hape Te Kaha Tuatini 1038 SH 30, Pureora
Pare Raukawa Mangapeehi Rereahu 2769 SH 30, Mangapeehi
  Te Hape Te Kaha Tuatini 1038 SH 30, Pureora
Rereahu Mangapeehi Rereahu 2769 SH 30, Mangapeehi
  Te Hape Te Kaha Tuatini 1038 SH 30, Pureora
  Te Miringa te Kakara Te Whetū Marama o Ngā Tau o Hinawa SH 30, Pureora
Te Ihingarangi Mangapeehi Rereahu 2769 SH 30, Mangapeehi
  Te Hape Te Kaha Tuatini 1038 SH 30, Pureora
  Waimiha Te Ihingarangi 1736 Service Road, Waimiha

Te Tokanganui a Noho Rohe

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Apakura Mangarama Rongorongo 534 SH 3, Te Mapara
  Tāne Hopuwai 560 SH3, Te Kūiti
  Tomotuki Parekatini 366 Mangatea Road, Te Kūiti
Kinohaku Mōtītī Ko te Hungaiti / Hapainga 468 Mangatea Road, Te Kūiti
  Te Waipatoto Waipatoto and Waipatoto Tuarua 376 Oparure Road, Oparure
Pare Te Ahoroa Tapairu 703 Rangitoto Road, Te Kūiti
Parekaitini Tomotuki Parekatini 366 Mangatea Road, Te Kūiti
Peehi Te Kumi Te Korapatu (derelict) Te Kumi Road, Te Kūiti
Putaitemuri Mōtītī Ko te Hungaiti / Hapainga 468 Mangatea Road, Te Kūiti
Rereahu Te Ahoroa Tapairu 703 Rangitoto Road, Te Kūiti
Rōrā Te Kumi Te Korapatu (derelict) Te Kumi Road, Te Kūiti
  Te Piruru Papakainga Te Pukenui o Taonui Waitete Road, Te Kūiti
  Te Tokanganui a Noho Te Tokanganui a Noho Awakino Road, Te Kūiti
  Tomotuki Parekatini 366 Mangatea Road, Te Kūiti
Tauhunu Mōtītī Ko te Hungaiti / Hapainga 468 Mangatea Road, Te Kūiti

Tuhua Hikurangi Rohe

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Hari Hia Kaitupeka Hari Kaitupeka Road, Taringamotu
Hinemihi Petania Hinemihi Waitangi Road, Taringamotu
  Waipū Taumarunui
  Wharauroa Hikurangi 184 Taupo Road, Taumarunui
Mangu Tū Whenua Taumarunui
Pahere Te Kōura Te Karohirohi SH 4, Te Kōura
  Wharauroa Hikurangi 184 Taupo Road, Taumarunui
Parewaeone Petania Hinemihi Waitangi Road, Taringamotu
Raerae Te Rongoroa Ko Uehaeroa Bennett Road, Ōngarue
Rangatahi Wharauroa Hikurangi 184 Taupo Road, Taumarunui
Rewa Tū Whenua Taumarunui
Rōrā Petania Hinemihi Waitangi Road, Taringamotu
  Te Rongoroa Ko Uehaeroa Bennett Road, Ōngarue
Te Kanawa Hia Kaitupeka Hari Kaitupeka Road, Taringamotu
Tupu Tū Whenua Taumarunui


Iwi Representative Organisations

1 Iwi Representative Organisation:


Maniapoto Māori Trust Board

Last updated: 8/03/2021


Mandate recognised by the Crown for Treaty of Waitangi settlement negotiations. Mandate recognised by the Crown for Treaty of Waitangi settlement negotiations [ Deed of Settlement initialled with the Crown on 17 December 2020 ].

Mandated iwi organisation in the Māori Fisheries Act 2004. Mandated iwi organisation in the Māori Fisheries Act 2004.

Iwi Aquaculture Organisation in the Māori Commercial Aquaculture Claims Settlement Act 2004. Iwi Aquaculture Organisation in the Māori Commercial Aquaculture Claims Settlement Act 2004.

Resource Management Act consultation. Represents Maniapoto as an "iwi authority" for the purposes of the Resource Management Act 1991.

Matters specific to the RMA are managed through the Board's Regional Management Committees. For contact information visit their website, given below.

Tūhono organisation. Tūhono organisation.

Legal entity: Māori Trust Board

Governance structure: Seven regional, six general members, two special members.

Chairperson: Keith Ikin

CEO: Cadence Kaumoana

RMA Contact / Whanake Taiao: Tramaine Murray Ph: 07 878 6234 Email: Tramaine.murray@maniapoto.co.nz

Postal Address:
PO Box 36,
Te Kūiti 3941.

Physical Address:
Matawhaiora,
49 Taupiri Street,
Te Kūiti.

Phone: 07 878 6234 / 0800 668 285

Fax: 07 878 6409

Email: office@maniapoto.co.nz

Website: https://www.maniapoto.iwi.nz/