Recognised iwi in the Māori Fisheries Act 2004. Recognised iwi in the Māori Fisheries Act 2004

Population: Census 2013: 10,053 (does not include any of 11,697 "Tainui but iwi not specified", or 4,785 "Raukawa region unspecified")

Rohe map for Raukawa.

This rohe map represents the area over which Raukawa exercises kaitiakitanga for the purposes of the Resource Management Act 1991 and is based on the Area of Association agreed between Raukawa and the Crown in the Deed of Settlement signed on 2 June 2012. Raukawa Area of Association from the Deed of Settlement [JPG, 652KB].


This rohe extends into the regions or districts of these local authorities:

Regional Council
Waikato Regional Council
Territorial Authority
Matamata-Piako District Council
Waipā District Council
South Waikato District Council
Ōtorohanga District Council
Taupō District CouncilFor more information on marae and hapū visit the Raukawa website.

Contact information for hapū and marae may be provided by the Representative Organisation at their discretion.

Maungatautari

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāti Korokī Maungatautari Te Manawanui 271 Hicks Road, Maungatautari
  Pōhara Rangiātea 1036 Oreipunga Road, Arapuni
Ngāti Mahuta Maungatautari Te Manawanui 271 Hicks Road, Maungatautari
  Pōhara Rangiātea 1036 Oreipunga Road, Arapuni

Te Kaokaoroa o Pātetere

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāti Ahuru Mangakāretu Ngā Hau e Maha 283 Arapuni Road, Putāruru
  Ngātira Te Tikanga a Tāwhiao 966 Ngātira Road, Kinleith
  Whakaaratamaiti Korōria 160 Domain Road, Putāruru
Ngāti Hinerangi Tangata Tangata 206 Douglas Road, Okauia
Ngāti Huri Pikitū Huri 1397 Wiltsdown Road, Waotu
Ngāti Kirihika Te Omeka Tiriki Teihaua 1133 Tauranga Road, Te Poi
  Te Ūkaipō Wehiwehi 3535 SH29, Te Poi
Ngāti Mahana Whakaaratamaiti Korōria 160 Domain Road, Putāruru
Ngāti Mōtai Paparāmu Te Apunga 142 Paparāmu Road, Tirau
  Rengarenga *No wharenui* 1 Papatangi Road, Te Poi
Ngāti Te Apunga Paparāmu Te Apunga 142 Paparāmu Road, Tirau
  Rengarenga *No wharenui* 1 Papatangi Road, Te Poi
Ngāti Tūkorehe Ruapeka Rangimarie 1148 SH5, Tārewa
  Tāpapa Manawanui 101 Tāpapa Road, Tāpapa
Ngāti Wehiwehi Te Ūkaipō Wehiwehi 3535 SH29, Te Poi
Rangitawhia Tāpapa Manawanui 101 Tāpapa Road, Tāpapa
Te Rangi Tāpapa Manawanui 101 Tāpapa Road, Tāpapa

Te Pae o Raukawa

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāti Hā Mōkai Pakake Taiari 1461 Forrest Road, Mōkai
  Waihāhā Haukapuanui Waihāhā
Ngāti Moekino Mōkai Pakake Taiari 1461 Forrest Road, Mōkai
Ngāti Parekāwa Mōkai Pakake Taiari 1461 Forrest Road, Mōkai
Ngāti Tarakaiahi Mōkai Pakake Taiari 1461 Forrest Road, Mōkai
Ngāti Te Kohera Mōkai Pakake Taiari 1461 Forrest Road, Mōkai
Ngāti Wairangi Mōkai Pakake Taiari 1461 Forrest Road, Mōkai
Ngāti Whaita Mōkai Pakake Taiari 1461 Forrest Road, Mōkai
  Ōngāroto Whaita 533 Ōngāroto Road, Ātiamuri

Wharepuhunga

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāti Kiri Rāwhitiroa (Ōwairaka) Takihiku 46 Bayley Road, Parawera
Ngāti Puehutore Whakamārama Te Rangimoeakau 655 Wharepuhunga Road, Korakonui
Ngāti Ruru Pārāwera Tāne-i-rangi-kapua 11 Owairaka Valley Road, Parawera
Ngāti Takihiku Aotearoa Hoturoa / Rangikawa 404 Aotearoa Road, Wharepapa South
  Rāwhitiroa (Ōwairaka) Takihiku 46 Bayley Road, Parawera
Ngāti Whakatere Rāwhitiroa (Ōwairaka) Takihiku 46 Bayley Road, Parawera
Rereahu Rāwhitiroa (Ōwairaka) Takihiku 46 Bayley Road, Parawera
Waenganui Pārāwera Tāne-i-rangi-kapua 11 Owairaka Valley Road, Parawera
Werokoko Pārāwera Tāne-i-rangi-kapua 11 Owairaka Valley Road, Parawera


Iwi Representative Organisations

1 Iwi Representative Organisation:


Raukawa Settlement Trust

Last updated: 15/06/2023


Post-Treaty settlement governance entity. Post-Treaty settlement governance entity [ Raukawa Claims Settlement Act 2014 ].

Post settlement governance entity in the Central North Island Forests Iwi Collective Settlement. Post settlement governance entity to represent Raukawa interests in the Central North Island Forests Land Collective Settlement 2008.

Mandated iwi organisation in the Māori Fisheries Act 2004. Mandated iwi organisation in the Māori Fisheries Act 2004.

Resource Management Act consultation. Represents Raukawa as an "iwi authority" for the purposes of the Resource Management Act 1991.

Tūhono organisation. Tūhono organisation.

Legal entity: Common Law Trust

Governance structure: Sixteen representatives appointed by participating marae, and ten elected by the iwi whānui.

Chair: Kataraina Hodge

CEO/GM: Maria Te Kanawa

Executive Assistant: Kim Blomfield

Pūtake Taiao Team Co-ordinator: Vikki Hayes Ph: 07 885 0260 Email: environment@raukawa.org.nz

Postal Address:
Private Bag 8,
Tokoroa 3444.

Physical Address:
1 - 11 Raukawa Way,
Tokoroa.

Phone: 07 885 0260 / 0800 RAUKAWA (728 5292)

Email: info@raukawa.org.nz

Website: https://raukawa.org.nz/