Recognised iwi in the Māori Fisheries Act 2004. Recognised iwi in the Māori Fisheries Act 2004

Population: Census 2013: 34,887

Rohe map for Tūhoe.

This rohe map represents the area over which Tūhoe exercises kaitiakitanga for the purposes of the Resource Management Act 1991 and is based on the Area of Interest agreed between Tūhoe and the Crown in the Deed of Settlement signed on 4 June 2013. Tūhoe Area of Interest from the Deed of Settlement [JPG, 796KB].

The Tūhoe rohe covers a vast area from inland Whakātane on its northern boundaries, to Waiōtahe on its eastern boundaries, and stretches south to Waikaremoana encompassing Te Urewera, and to Kāingaroa on its western front. Scattered within this expansive region of bush are the communities of Tūhoe.


This rohe extends into the regions or districts of these local authorities:

Regional Council
Bay of Plenty Regional Council / Toi Moana
Hawke's Bay Regional Council
Territorial Authority
Rotorua Lakes Council
Whakatāne District Council
Ōpōtiki District Council
Wairoa District CouncilContact information for hapū and marae may be provided by the Representative Organisation at their discretion.

Kāingaroa

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāti Kaingaroa Te Huinga Waka Ngā Tipuna O Te Motu Dun Road, Kāingaroa Village

Maungapōhatu

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Tamakaimoana Maungapōhatu Tane-nui-ā-Rangi Maungapōhatu Access Road, Maungapōhatu

Ruatāhuna

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāi Te Paena Uwhiārae Te Paena 244A Mātaatua Road, Ruatāhuna
Ngāi Te Riu Tātāhoata Te Tapuae 55 Mātaatua Road, Ruatāhuna
Ngāti Kākahutāpiki Kākānui (Tīpapa) Kākahutāpiki 260 Sister Annie Road, Ruatāhuna
Ngāti Kurī Kino Te Wai-iti Te Poho o Kuri Kino 494A Waikaremoana Road, Ruatāhuna
Ngāti Manunui Te Umuroa Te Poho-o-Parahaki 5467 SH38, Ruatāhuna
Ngāti Rongo Ōhāua (Ōhāua te Rangi) Te Poho-o-Pōtiki Whakatane River, Mataatua Road, Ruatāhuna
Ngāti Tāwhaki Ōpūtao Te Ngawari 5511A SH38, Ruatāhuna
  Pāpueru Te Whatu o Te Kanohi 4822 SH38, Pāpueru
Tamakaimoana Ōtekura Te Ohaki 154A Sister Annie Road, Ruatāhuna
Te Urewera Mātaatua Te Whaia a Te Motu 359 Mātaatua Road, Ruatāhuna

Rūātoki

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Hāmua Waikirikiri Toi-kai-rakau 526 Rūātoki Valley Road, Rūātoki
Ngāti Kōura Ōtenuku Tahatu o Te Ao 160 Rūātoki Valley Road, Rūātoki
  Papakāinga Kōura-kino 225 Rūātoki Valley Road, Rūātoki
Ngāti Mura Te Pūtere Te Poho o Ranimonoa Tāwera
  Waikirikiri Toi-kai-rakau 526 Rūātoki Valley Road, Rūātoki
Ngāti Rongo Ōwhakatoro (Te Mauku) Ta Apirana Turupa Ngata 328 Ōwhakatoro Road, Tāwera
  Paneteure (Kaiti) Hui te Rangiora 178 Nāhina Road, Rūātoki
  Tauarau Rongokarae 327 Rūātoki Valley Road, Rūātoki
Ngāti Tāwhaki Ngāhina Tāwhaki 278 Ngāhina Road, Rūātoki
Te Māhurehure Rewarewa Te Rangimoaho; Kuramihirangi 11 Te Wakaunua Road, Rūātoki
Te Urewera Te Tōtara Te Puhi o Mātaatua 266 Rūātoki Valley Road, Rūātoki
Te Whānau Pani Ōhotu Tūhoe Pōtiki 91 Ohotu Road, Rūātoki

Te Whāiti

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāti Hāmua Waikotikoti Hinenuitepo 2846 SH38, Minginui
Ngāti Whare Murumurunga Wharepakau 30 Minginui Road, Te Whāiti
Te Karaha Waikotikoti Hinenuitepo 2846 SH38, Minginui
Warahoe Waikotikoti Hinenuitepo 2846 SH38, Minginui

Waikaremoana

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāti Hinekura Te Kūhā Tārewa Te Poho o Hinekura / Ruapani Kūhā Pā Road, Tuai
Te Whānau a Eria Ngātapa Te Ao Aotearoa 33 Totangi Road, Ngātapa
Te Whānau Pani Te Waimako Te Poho-o-Tūhoe Pōtiki Waimako Pā Road (4905 Lake Road), Tuai

Waimana

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngā Maihi Tāwhana Ngā Tau e Maha Tāwhana Footbridge on Tauranga River, Waimana
Ngāi Tama Ōmuriwaka Te Tātua o Hape ki Tuarangi 675 Matahi Valley Road, Ōmuriwaka
Ngāi Tamatuhirae Matahī Te Huinga o te Kura 1135C Matahi Valley Road, Waimana
Ngāi Tātua Piripari Tamakaimoana 295 Matahi Valley Road, Nukuhou
Ngāti Raka Tātaiāhape Takutai o te Rangi 24 Matahī Valley Road, Nukuhou
Ngāti Rere Rāhiri Rāhiri o te Rangi 157 Matahī Valley Road, Nukuhou
  Tanatana Te Poho-o-Tuhoe 158 Matahī Valley Road, Nukuhou
Tamakaimoana Piripari Tamakaimoana 295 Matahi Valley Road, Nukuhou
  Tuapō Te Ao Hou 1087A Matahi Valley Road, Waimana
Tamaruarangi Rāroa Te Poho o Tanemoeahi 233 Rāroa Pā Road, Waimana
Te Whakatāne Tauanui Te Poho-o-Tamatea 326 Hodges Road, Waimana
  Whakarae Toi-ki-te-huatahi 1501 Matahi Valley Road, Waimana
Tūranga Pikitoi Kutarere Te Poho o Tamaterangi 435 SH2, Kutarere
  Te Pou ā Hīnau Tūranga Pikitoi 344C Hodges Road, Waimana
Upokorehe Rongopopoia (Te Kahikatea) Rongopopoia 1762 Waiotahi Valley Road, Ōpōtiki

Waiōhau

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāti Haka Waiōhau Tama ki Hikurangi 23 Pukehou Road, Waiōhau
Patuheuheu Waiōhau Tama ki Hikurangi 23 Pukehou Road, Waiōhau


Iwi Representative Organisations

1 Iwi Representative Organisation:


Tūhoe - Te Uru Taumatua

Last updated: 15/06/2023


Post-Treaty settlement governance entity. Post-Treaty settlement governance entity [ Tūhoe Claims Settlement Act 2014 ].

Post settlement governance entity in the Central North Island Forests Iwi Collective Settlement. Post settlement governance entity to represent Tūhoe interests in the Central North Island Forests Land Collective Settlement 2008.

Mandated iwi organisation in the Māori Fisheries Act 2004. Mandated iwi organisation in the Māori Fisheries Act 2004.

Resource Management Act consultation. Represents Tūhoe as an "iwi authority" for the purposes of the Resource Management Act 1991.

Tūhono organisation. Tūhono organisation.

Legal entity: Common Law Trust

Governance structure: One trustee elected by each of the four whārua.

Chair: Tamati Kruger

CEO: Kirsti Luke

RMA Contact: Kevin Hogg

Postal Address:
PO Box 56,
Tāneatua 3163.

Physical Address:
12 Tūhoe Street,
Tāneatua.

Phone: 07 312 9659

Email: korero@ngaituhoe.iwi.nz

Website: https://www.ngaituhoe.iwi.nz/