Recognised iwi in the Māori Fisheries Act 2004. Recognised iwi in the Māori Fisheries Act 2004

Population: Census 2013: 40,083 (does not include any of 11,697 "Tainui but iwi not specified")

Rohe map for Waikato.

This rohe map shows the area of interest for the remaining historical Treaty of Waitangi claims of Waikato-Tainui.

  • The area over which Waikato exercises kaitiakitanga for the purposes of the Resource Management Act 1991 has yet to be confirmed.


This rohe extends into the regions or districts of these local authorities:

Regional Council
Auckland Council
Waikato Regional Council
Territorial Authority
Auckland Council
Waikato District Council
Hamilton City Council
Matamata Piako District Council
Waipā District Council
Ōtorohanga District CouncilFor a map of marae locations: Waikato Marae map [JPG, 108KB]

Contact information for hapū and marae may be provided by the Representative Organisation at their discretion.

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāi Tai Mangatangi Marae Kirikiri 199 Mangatangi Valley Road, Pōkeno
  Ngā Hau e Whā Ngā Hau e Whā Beatty Road, Pukekohe
  Umupuia Ngeungeu 163 Maraetai Coast Road, Clevedon
  Whātāpaka Tamaoho Whatapaka Road, Karaka
Ngāti Āmaru Ngā Tai e Rua Ngā Tai e Rua Carr Street, Tuakau
  Tauranganui Rangiwahitu 1334 Tuakau Bridge - Port Waikato Road, Tuakau
  Te Awamārahi Te Oohaakii a Te Puea 529 Tuakau Bridge-Port Waikato Road, Te Kōhanga
  Te Kotahitanga Te Kotahitanga Te Kōhanga
Ngāti Apakura Hīona Haona Kaha and Te Awananui 151 Robertson Road, Puketōtara
  Kahotea Whatihua Kahotea Road, Ōtorohanga
  Mōkai Kainga Ko Te Mōkai 111 Aotea Road, Kāwhia
  Pūrekireki Marutehiakina Ormsby Road, Pirongia
  Te Kōpua Ko Unu 213 Morgan Road, Pokuru
  Te Tokanganui a Noho Te Tokanganui a Noho Awakino Road, Te Kūiti
Ngāti Hauā Kai a Te Mata Wairere 1 Kereone Road, Morrinsville
  Rākaunui Moanakahakore 335 Rākaunui Road, Hauturu
  Raungaiti Te Oro 6425 SH 27, Tamihana, Waharoa
  Rukumoana (The Top Pā) Werewere 536 Morrinsville - Walton Road, Morrinsville
  Te Iti a Hauā (Tauwhare) Hauā 780 Tauwhare Road, Hamilton
  Waimakariri Waenganui Victoria Road, Hamilton
Ngāti Hikairo Te Papatapu (Te Wehi) Pare Whakarukuruku Te Papatapu Road, Aotea
  Waipapa Ngā Tai Whakarongorua and Takuhiahia 5491 SH 31, Kāwhia
Ngāti Hine Horahora Te Whare i Whakaarohia Horahora Road, Rangiriri
  Matahuru Papakainga No wharenui 764 Tahuna Road, Ōhinewai
  Maurea Ngā Tumutumu o Rauwhitu 1198 Te Ōhakī Road, Te Ōhakī
  Waikare Ngāti Hine 346 Waerenga Road, Te Kauwhata
Ngāti Koheriki Mangatangi Marae Kirikiri 199 Mangatangi Valley Road, Pōkeno
  Ngā Hau e Whā Ngā Hau e Whā Beatty Road, Pukekohe
  Umupuia Ngeungeu 163 Maraetai Coast Road, Clevedon
  Whātāpaka Tamaoho Whatapaka Road, Karaka
Ngāti Korokī Aotearoa Hoturoa / Rangikawa 404 Aotearoa Road, Wharepapa South
  Maungatautari Te Manawanui 271 Hicks Road, Maungatautari
  Ngātira Te Tikanga a Tāwhiao 966 Ngātira Road, Kinleith
  Pōhara Rangiātea 1036 Oreipunga Road, Arapuni
  Rāwhitiroa (Ōwairaka) Takihiku Bayley Road, Parawera
Ngāti Kuiaarangi Kaitumutumu Ruateatea Te Ohaki Road, Huntly
  Ōkarea Pokaiwhenua Jamieson Road, Waerenga
  Taniwha Me Whakatupu ki te Hua o te Rengarenga McGovern Road, Waeranga
  Taupiri Pani Ora and Te Puna Tangata Kainui Road, Taupiri
  Te Kauri Karaka Hetherington Road, Huntly
  Te Ōhākī Te Ōhākī a Te Puea 212 Te Ōhakī Road, Te Ōhakī
  Te Puea Te Puea Miro Street, Māngere Bridge
  Waahi Tāne i te Pupuke 177 Harris Road, Huntly
Ngāti Māhanga Omaero Omaero Māori Point Road, Whatawhata
  Te Kaharoa (Aramiro) Te Kaharoa Waitetuna Valley, Raglan
  Te Papa o Rotu (Te Oneparepare) Papa o Rotu Māori Point Road, Whatawhata
  Waingaro Ngā Tokotoru Waingaro Landing Road, Waingaro
Ngāti Mahuta Āruka Tahaaroa Āruka Marae Road, Taharoa
  Kaitumutumu Ruateatea Te Ohaki Road, Huntly
  Maketū Auau ki te Rangi 614 Kaora Street, Kāwhia
  Matahuru Papakainga No wharenui 764 Tahuna Road, Ōhinewai
  Mōtakotako (Taruke) Te Ōhākī a Mahuta Phillips Road, Aotea
  Ōkapu Te Kotahitanga o Ngāti Te Weehi 344 Aotea Road, Kāwhia
  Ōkarea Pokaiwhenua Jamieson Road, Waerenga
  Taniwha Me Whakatupu ki te Hua o te Rengarenga McGovern Road, Waeranga
  Taupiri Pani Ora and Te Puna Tangata Kainui Road, Taupiri
  Te Kauri Karaka Hetherington Road, Huntly
  Te Kōpua Ko Unu 213 Morgan Road, Pokuru
  Te Kōraha Te Ōhākī Taharoa Road, Taharoa
  Te Ōhākī Te Ōhākī a Te Puea 212 Te Ōhakī Road, Te Ōhakī
  Te Papatapu (Te Wehi) Pare Whakarukuruku Te Papatapu Road, Aotea
  Te Puea Te Puea Miro Street, Māngere Bridge
  Te Tihi o Moerangi Te Tihi o Moerangi 1442 Kāwhia Road, Makomako
  Tūrangawaewae Mahinaarangi / Turongo River Road, Ngāruawāhia
  Waahi Tāne i te Pupuke 177 Harris Road, Huntly
  Waikeri – Tangirau No wharenui Old Taupiri Road, Ngāruawāhia
Ngāti Makirangi Hoe o Tainui (Matawhara) No wharenui Hoe o Tainui
  Hukanui Te Tuturu-a-Papa Kamutu 825 Gordonton Road, Gordonton
  Tauhei Māramatutahi Whitikahu Road, Tauhei
  Waiti (Raungaunu) Paoa 95 Waiti Road, Tahuna
Ngāti Naho Horahora Te Whare i Whakaarohia Horahora Road, Rangiriri
  Matahuru Papakainga No wharenui 764 Tahuna Road, Ōhinewai
  Maurea Ngā Tumutumu o Rauwhitu 1198 Te Ōhakī Road, Te Ōhakī
  Waikare Ngāti Hine 346 Waerenga Road, Te Kauwhata
Ngāti Ngutu Kai a Te Mata Wairere 1 Kereone Road, Morrinsville
  Mangatoatoa Te Maru o Ihowa Te Mawhai Road, Te Awamutu
  Rākaunui Moanakahakore 335 Rākaunui Road, Hauturu
  Rukumoana (The Top Pā) Werewere 536 Morrinsville - Walton Road, Morrinsville
  Te Iti a Hauā (Tauwhare) Hauā 780 Tauwhare Road, Hamilton
  Waimakariri Waenganui Victoria Road, Hamilton
Ngāti Paretaua Makaurau Tāmaki Makaurau Ruaiti Road, Ihumatao, Māngere
  Pūkaki Te Kāhu Pokere o Tāmaki Mākaurau Pūkaki Road Extension, Māngere
  Reretēwhioi Arohanui Tahurangatira Road, Waiuku
  Tāhuna Teuwira Tāhuna Pā Road, Waiuku
Ngāti Paretekawa Kai a Te Mata Wairere 1 Kereone Road, Morrinsville
  Mangatoatoa Te Maru o Ihowa Te Mawhai Road, Te Awamutu
  Rākaunui Moanakahakore 335 Rākaunui Road, Hauturu
  Rukumoana (The Top Pā) Werewere 536 Morrinsville - Walton Road, Morrinsville
  Te Iti a Hauā (Tauwhare) Hauā 780 Tauwhare Road, Hamilton
  Waimakariri Waenganui Victoria Road, Hamilton
Ngāti Pou Horahora Te Whare i Whakaarohia Horahora Road, Rangiriri
  Maurea Ngā Tumutumu o Rauwhitu 1198 Te Ōhakī Road, Te Ōhakī
  Te Awamārahi Te Oohaakii a Te Puea 529 Tuakau Bridge-Port Waikato Road, Te Kōhanga
  Waikare Ngāti Hine 346 Waerenga Road, Te Kauwhata
Ngāti Puhiawe Waipapa Ngā Tai Whakarongorua and Takuhiahia 5491 SH 31, Kāwhia
Ngāti Raukawa ki Panehākua Aotearoa Hoturoa / Rangikawa 404 Aotearoa Road, Wharepapa South
  Maungatautari Te Manawanui 271 Hicks Road, Maungatautari
  Ngātira Te Tikanga a Tāwhiao 966 Ngātira Road, Kinleith
  Pōhara Rangiātea 1036 Oreipunga Road, Arapuni
  Rāwhitiroa (Ōwairaka) Takihiku Bayley Road, Parawera
Ngāti Ruru Pārāwera Tāne-i-rangi-kapua 11 Owairaka Valley Rd, Parawera
Ngāti Tāhinga Ōraeroa Whareroa Stack Road, Port Waikato
  Pakau No wharenui 1648 Port Waikato Road, Port Waikato
  Pukerewa Te Tai Hauauru 470 Pukerewa Road, Waikāretu
  Te Ākau tbc 577 Te Akau Road, Te Ākau
  Te Poho o Tanikena To be confirmed SH 22, Glen Murray
  Tikirahi (Tiki o te Rahi) Tikirahi Kohanga Road, Te Kōhanga
  Weraroa Kupapa 77 Richardson Road, Waikāretu
Ngāti Tai Kaitumutumu Ruateatea Te Ohaki Road, Huntly
  Ōkarea Pokaiwhenua Jamieson Road, Waerenga
  Taniwha Me Whakatupu ki te Hua o te Rengarenga McGovern Road, Waeranga
  Taupiri Pani Ora and Te Puna Tangata Kainui Road, Taupiri
  Te Kauri Karaka Hetherington Road, Huntly
  Te Ōhākī Te Ōhākī a Te Puea 212 Te Ōhakī Road, Te Ōhakī
  Te Puea Te Puea Miro Street, Māngere Bridge
  Waahi Tāne i te Pupuke 177 Harris Road, Huntly
Ngāti Tamainupo Omaero Omaero Māori Point Road, Whatawhata
  Te Kaharoa (Aramiro) Te Kaharoa Waitetuna Valley, Raglan
  Te Papa o Rotu (Te Oneparepare) Papa o Rotu Māori Point Road, Whatawhata
  Waingaro Ngā Tokotoru Waingaro Landing Road, Waingaro
Ngāti Tamaoho Mangatangi Marae Kirikiri 199 Mangatangi Valley Road, Pōkeno
  Ngā Hau e Whā Ngā Hau e Whā Beatty Road, Pukekohe
  Umupuia Ngeungeu 163 Maraetai Coast Road, Clevedon
  Whātāpaka Tamaoho Whatapaka Road, Karaka
Ngāti Taratikitiki Horahora Te Whare i Whakaarohia Horahora Road, Rangiriri
  Maurea Ngā Tumutumu o Rauwhitu 1198 Te Ōhakī Road, Te Ōhakī
  Te Poho o Tanikena To be confirmed SH 22, Glen Murray
  Waikare Ngāti Hine 346 Waerenga Road, Te Kauwhata
Ngāti Te Ata Makaurau Tāmaki Makaurau Ruaiti Road, Ihumatao, Māngere
  Pūkaki Te Kāhu Pokere o Tāmaki Mākaurau Pūkaki Road Extension, Māngere
  Reretēwhioi Arohanui Tahurangatira Road, Waiuku
  Tāhuna Teuwira Tāhuna Pā Road, Waiuku
Ngāti Te Weehi Āruka Tahaaroa Āruka Marae Road, Taharoa
  Maketū Auau ki te Rangi 614 Kaora Street, Kāwhia
  Mōtakotako (Taruke) Te Ōhākī a Mahuta Phillips Road, Aotea
  Ōkapu Te Kotahitanga o Ngāti Te Weehi 344 Aotea Road, Kāwhia
  Te Kōraha Te Ōhākī Taharoa Road, Taharoa
  Te Papatapu (Te Wehi) Pare Whakarukuruku Te Papatapu Road, Aotea
  Te Tihi o Moerangi Te Tihi o Moerangi 1442 Kāwhia Road, Makomako
  Tūrangawaewae Mahinaarangi / Turongo River Road, Ngāruawāhia
  Waikeri – Tangirau No wharenui Old Taupiri Road, Ngāruawāhia
Ngāti Tiipa Ngā Tai e Rua Ngā Tai e Rua Carr Street, Tuakau
  Pakau No wharenui 1648 Port Waikato Road, Port Waikato
  Tauranganui Rangiwahitu 1334 Tuakau Bridge - Port Waikato Road, Tuakau
  Te Awamārahi Te Oohaakii a Te Puea 529 Tuakau Bridge-Port Waikato Road, Te Kōhanga
  Te Kotahitanga Te Kotahitanga Te Kōhanga
  Tikirahi (Tiki o te Rahi) Tikirahi Kohanga Road, Te Kōhanga
Ngāti Wairere Hukanui Te Tuturu-a-Papa Kamutu 825 Gordonton Road, Gordonton
  Tauhei Māramatutahi Whitikahu Road, Tauhei
  Waiti (Raungaunu) Paoa 95 Waiti Road, Tahuna
Ngāti Werokoko Pārāwera Tāne-i-rangi-kapua 11 Owairaka Valley Rd, Parawera
Ngāti Whāwhākia Kaitumutumu Ruateatea Te Ohaki Road, Huntly
  Ōkarea Pokaiwhenua Jamieson Road, Waerenga
  Taniwha Me Whakatupu ki te Hua o te Rengarenga McGovern Road, Waeranga
  Taupiri Pani Ora and Te Puna Tangata Kainui Road, Taupiri
  Te Kauri Karaka Hetherington Road, Huntly
  Te Ōhākī Te Ōhākī a Te Puea 212 Te Ōhakī Road, Te Ōhakī
  Te Puea Te Puea Miro Street, Māngere Bridge
  Waahi Tāne i te Pupuke 177 Harris Road, Huntly
Tainui Mōtakotako (Taruke) Te Ōhākī a Mahuta Phillips Road, Aotea
  Poihākena Tainui a Whiro Wainui Road, Whaingāroa (Raglan)
  Pukerewa Te Tai Hauauru 470 Pukerewa Road, Waikāretu
  Te Ākau tbc 577 Te Akau Road, Te Ākau
  Te Kōpua No wharenui Whaingāroa (Raglan)
  Te Poho o Tanikena To be confirmed SH 22, Glen Murray
  Weraroa Kupapa 77 Richardson Road, Waikāretu
Te Ākitai Makaurau Tāmaki Makaurau Ruaiti Road, Ihumatao, Māngere
  Pūkaki Te Kāhu Pokere o Tāmaki Mākaurau Pūkaki Road Extension, Māngere
  Reretēwhioi Arohanui Tahurangatira Road, Waiuku
  Tāhuna Teuwira Tāhuna Pā Road, Waiuku


3 Representative Organisations found:

Iwi Representative Organisations

1 Iwi Representative Organisation:


Te Whakakitenga o Waikato Incorporated

Last updated: 8/03/2021


Post-Treaty settlement governance entity. Post-Treaty settlement governance entity [ Waikato Raupatu Claims Settlement Act 1995 ].

Mandated iwi organisation in the Māori Fisheries Act 2004. Mandated iwi organisation in the Māori Fisheries Act 2004.

Iwi Aquaculture Organisation in the Māori Commercial Aquaculture Claims Settlement Act 2004. Iwi Aquaculture Organisation in the Māori Commercial Aquaculture Claims Settlement Act 2004.

Resource Management Act consultation. Represents Waikato as an "iwi authority" for the purposes of the Resource Management Act 1991.

Waikato – Tainui Te Kauhanganui Incorporated recommends that Waikato-Tainui manawhenua and marae are also consulted with in regards to RMA matters.

➤ On 17 June 2020 the Crown recognised the mandate of Rahui Papa to act as Waikato-Tainui Negotiator for comprehensive settlement of the remaining historical Treaty of Waitangi claims of Waikato-Tainui.

Legal entity: Incorporated Society

Governance structure: Tribal members elect three members from each of the 68 marae to represent them for three years in Te Whakakitenga o Waikato. Te Whakakitenga o Waikato members then elect ten of their number to an executive body called Te Arataura. One additional member (the Kaahui Ariki representative) is appointed to Te Arataura by the Head of the Kaahui Ariki, Kiingi Tuheitia.

Chairperson: Parekawhia McLean

Waikato-Tainui CEO: Donna Flavell

Waikato-Tainui Te Arataura Chair: Linda Te Aho

RMA Contact: Taroi Rawiri

Postal Address:
PO Box 648,
Waikato Mail Centre,
Hamilton 3240.

Physical Address:
4 Bryce Street,
Hamilton.

Phone: 07 858 0430 / 0800 TAINUI

Email: secretariat@tainui.co.nz

Website: https://waikatotainui.com/Groups that represent hapū of this iwi for the purposes of the RMA

2 Groups that represent hapū of this iwi for the purposes of the RMA:


Tainui Hapū Environmental Management Committee

Last updated: 27/02/2020


Resource Management Act consultation - Groups that represent hapū of this iwi for the purposes of the RMA. Represents the hapū (named below) for the purposes of the Resource Management Act 1991.

Area of Interest: Between Waipapa (Papanui Point) south of Whāingaroa moana, to Waipohutukawa north of Whāingaroa including the adjacent coastlines, north and south of the harbour entrance. Click to see Area of Interest map [PNG, 964KB].

Hapū Represented: Tainui, Ngāti Hounuku, Ngāti Te Ikamahi, Ngāti Koata ki Whāingaroa, Ngāti Paetoka, Ngāti Pūkoro, Ngāti Kahu, Ngāti Te Kore, Ngāti Te Karu, Ngāti Tira, Ngāti Ruaruhe, Ngāti Tahau, Ngāti Heke/Haki.

Local Authorities: Environment Waikato; Waikato District Council

Environmental Spokesperson: Angeline Greensill Ph: 07 825 7536 Email: ehika@xtra.co.nz

Postal Address:
86 Riria Kereopa Memorial Drive,
Raglan 3297.

Physical Address:
86 Riria Kereopa Memorial Drive,
Raglan.

Phone: 07 825 8840 / 07 825 7536

Mobile: 027 894 3361

Email: tainuihapu.environmental@gmail.comWaahi Whaanui Trust

Last updated: 24/09/2020


Resource Management Act consultation - Groups that represent hapū of this iwi for the purposes of the RMA. Represents the hapū (named below) for the purposes of the Resource Management Act 1991.

Area of Interest: Centred around Huntly, extending from Lake Waikare in the north to Taupiri in the south (includes Waahi, Te Kauri, Kaitumutumu and Te Ohaaki marae).

Hapū Represented: Ngāti Kuiaarangi, Ngāti Mahuta, Ngāti Tai, Ngāti Whaawhaakia. (Marae: Taupiri & Matahuru)

Local Authorities: Environment Waikato; Waikato District Council

Legal entity: Charitable Trust

CEO/GM: Hori Awa

Chairperson: Huirama Matatahi

RMA Contact: Hori Awa Email: hori.awa@whanui.org.nz

Postal Address:
PO Box 227,
Huntly 3740.

Physical Address:
23 Parry Street,
Huntly.

Phone: 07 828 9695

Mobile: 027 578 1383

Fax: 07 828 6151

Email: trust@whanui.org.nz

Website: https://www.whanui.org.nz/